Ακολουθήστε μας:
logo 2021 mbc small
Ακολουθήστε μας:

Αποκατάσταση Μαστού μετά από Μαστεκτομή

Υπάρχουν δύο τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση του μαστού. Η αναδόμηση του μαστού με εμφυτεύματα-αυτό είναι δυνατό μόνο εάν η μαστεκτομή έχει αφήσει αρκετό ιστό στο θωρακικό τοίχωμα για να καλύψει και να υποστηρίξει ένα εμφύτευμα μαστού. Για ασθενείς με ανεπαρκή ιστό στον θωρακικό τοίχο η αποκατάσταση μαστού γίνεται με φυσικό («αυτόλογο») ιστό. Θα τη βρείτε στο The Medical Beauty Center.

Ενδιαφέροντα Δεδομένα σχετικά με την αποκατάσταση μαστού

Η αποκατάσταση στήθους λόγω μαστεκτομής συχνά περιλαμβάνει μια σειρά επεμβάσεων. Μπορεί να είναι άμεση και να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα κατά την επέμβαση της μαστεκτομής ή καθυστερημένη σε 2ο χρόνο μετά την επέμβαση της μαστεκτομής.

Είδη επεμβάσεων για την αποκατάσταση μαστού

 • Με ενθέματα (σιλικόνης, διατατήρες/ ένθεμα που περιέχει φυσιολογικό ορό)
 • Με αυτόλογο ιστό (δηλαδή ιστό της ασθενούς από ένα μέρος του σώματος για δημιουργία στήθους)
 • Με συνδυασμό των παραπάνω

Παράγοντες που μας οδηγούν στην επιλογή της κατάλληλης επέμβασης

 • Είδος και διάρκεια αντικαρκινικής θεραπείας (Χημειοθεραπεία, Ακτινοβολία κλπ.)
 • Τύπος μαστεκτομής
 • Επιθυμία ασθενούς και σωματομετρικές αναλογίες
 • Γενική φυσική κατάσταση ασθενούς

Είδη αυτόλογου ιστού

 • Πλατύς ραχιαίος μυς από την περιοχή της πλάτης (LD)
 • Χρήση ιστού από την κοιλιακή χώρα (free TRAM, pedicled TRAM DIEP, SIEA flap)
 • Χρήση ιστού από άλλες περιοχές του σώματος

Η επέμβαση

Είναι αυστηρά εξατομικευμένη και το πλάνο θα σχεδιαστεί προσεκτικά ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ασθενούς. Η διάρκεια της επέμβασης που πραγματοποιείται με γενική αναισθησία ποικίλει ανά περίπτωση από 4 έως και 8 ώρες. Θα χρειαστεί να παραμείνετε στο νοσοκομείο για λίγες ημέρες.

Μετά την επέμβαση

Πρέπει να απέχετε από ανύψωση βάρους και έντονη γυμναστική για 4 εβδομάδες. Η αποκατάσταση του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλου μπορεί να πραγματοποιηθεί μερικούς μήνες αργότερα.

Πιθανές επιπλοκές

 • Συλλογή/Seroma της δότριας περιοχής (15%)
 • Διαταραχές επούλωσης (15%)
 • Αιμάτωμα (5%)
 • Φλεγμονή (1%)
 • Νέκρωση τμήματος δέρματος (15%)
 • Ασυμμετρία στήθους (1-5%)
 • Ολική αποτυχία του ιστού/κρημνού

Ενδιαφέροντα Δεδομένα σχετικά με την αποκατάσταση μαστού

Η αποκατάσταση στήθους λόγω μαστεκτομής συχνά περιλαμβάνει μια σειρά επεμβάσεων

Μπορεί να είναι άμεση και να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα κατά την επέμβαση της μαστεκτομής ή καθυστερημένη σε 2ο χρόνο μετά την επέμβαση της μαστεκτομής

Είδη επεμβάσεων για την αποκατάσταση μαστού

 • Με ενθέματα (σιλικόνης, διατατήρες/ ένθεμα που περιέχει φυσιολογικό ορό)
 • Με αυτόλογο ιστό (δηλαδή ιστό της ασθενούς από ένα μέρος του σώματος για δημιουργία στήθους)
 • Με συνδυασμό των παραπάνω

Παράγοντες που μας οδηγούν στην επιλογή της κατάλληλης επέμβασης

 • Είδος και διάρκεια αντικαρκινικής θεραπείας (Χημειοθεραπεία, Ακτινοβολία κλπ.)
 • Τύπος μαστεκτομής
 • Επιθυμία ασθενούς και σωματομετρικές αναλογίες
 • Γενική φυσική κατάσταση ασθενούς

Είδη αυτόλογου ιστού

 • Πλατύς ραχιαίος μυς από την περιοχή της πλάτης (LD)
 • Χρήση ιστού από την κοιλιακή χώρα (free TRAM, pedicled TRAM DIEP, SIEA flap)
 • Χρήση ιστού από άλλες περιοχές του σώματος

Η επέμβαση

Σε περιπτώσεις όπου η περιοχή του ιστού που θα χρησιμοποιηθεί ως δότρια δεν επαρκεί για την αποκατάσταση του επιθυμητού όγκου μαστού συνδυάζεται με τη χρήση και ενθέματος σιλικόνης (π.χ. χρήση πλατέως ραχιαίου μυ και ενθέματος ή και αυτόλογου λίπους).

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για  αυστηρά εξατομικευμένη διαδικασία και το πλάνο θα σχεδιαστεί προσεκτικά ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ασθενούς. Η διάρκεια της επέμβασης που πραγματοποιείται με γενική αναισθησία ποικίλει ανά περίπτωση από 4 έως και 8 ώρες. Θα χρειαστεί να παραμείνετε στο νοσοκομείο για λίγες ημέρες.

Μετά την επέμβαση

Πρέπει να απέχετε από ανύψωση βάρους και έντονη γυμναστική για 4 εβδομάδες. Η αποκατάσταση του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλου μπορεί να πραγματοποιηθεί μερικούς μήνες αργότερα.

Πιθανές επιπλοκές

 • Συλλογή/Seroma της δότριας περιοχής (15%)
 • Διαταραχές επούλωσης (15%)
 • Δημιουργία σύσπασης κάψας (έως και 30%)
 • Αιμάτωμα (5%)
 • Φλεγμονή (1%)
 • Νέκρωση τμήματος δέρματος (15%)
 • Ασυμμετρία στήθους (1-5%)
 • Ολική αποτυχία του ιστού/κρημνού

Ενδιαφέροντα Δεδομένα σχετικά με την αποκατάσταση μαστού

Η αποκατάσταση στήθους λόγω μαστεκτομής συχνά περιλαμβάνει μια σειρά επεμβάσεων.

Μπορεί να είναι άμεση και να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την επέμβαση της μαστεκτομής ή καθυστερημένη σε 2ο χρόνο μετά την επέμβαση της μαστεκτομής.

Είδη επεμβάσεων για την αποκατάσταση μαστού

 • Με ενθέματα (σιλικόνης, διατατήρες/ ένθεμα που περιέχει φυσιολογικό ορό)
 • Με αυτόλογο ιστό (δηλαδή ιστό της ασθενούς από ένα μέρος του σώματος για δημιουργία στήθους)
 • Με συνδυασμό των παραπάνω

Παράγοντες που μας οδηγούν στην επιλογή της κατάλληλης επέμβασης

 • Είδος και διάρκεια αντικαρκινικής θεραπείας (Χημειοθεραπεία, Ακτινοβολία κλπ.)
 • Τύπος μαστεκτομής
 • Επιθυμία ασθενούς και σωματομετρικές αναλογίες
 • Γενική φυσική κατάσταση ασθενούς

Αποκατάσταση σε δύο στάδια

Στο 1ο στάδιο παράλληλα με την επέμβαση της μαστεκτομής από τον γενικό χειρουργό τοποθετείται ένα προσωρινό ένθεμα φυσιολογικού ορού (διατατήρας) κάτω από το επίπεδο του μείζονος θωρακικού μυός.

Ο διατατήρας περιλαμβάνει ένα ειδικό υποδοχέα διαμέσου του οποίου προσθέτουμε φυσιολογικό ορό για να γεμίσουμε το διατατήρα. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά 4-6 εβδομάδες για όσες φορές χρειαστεί μέχρι να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο 2ο στάδιο και αφού έχει ολοκληρωθεί η ακτινοθεραπεία (εφόσον απαιτείται) αντικαθιστούμε το διατατήρα με ένα μόνιμο ένθεμα σιλικόνης και παράλληλα βελτιώνουμε πιθανές ασυμμετρίες στο σχήμα και το μέγεθος του μαστού. 

Η επέμβαση

Στο πρώτο στάδιο επέμβαση διαρκεί περίπου 1 ώρα για την αποκατάσταση του ενός μαστού και περίπου 2 ώρες για την αποκατάσταση και των δύο μαστών και γίνεται με γενική αναισθησία. Στο 2ο στάδιο η επέμβαση διαρκεί 1-2 ώρες για τον ένα και για τους δύο μαστούς αντίστοιχα. Ο πλαστικός χειρουργός σας θα χρησιμοποιήσει την καταλληλότερη τεχνική και το ιδανικό ένθεμα που έχετε συζητήσει. Μετά την ανάνηψη από την επέμβαση θα έχετε ειδικό αθλητικό στηθόδεσμο για τη στήριξη του στήθους και συνήθως παραμένετε στο νοσοκομείο για 1 ημέρα.

Μετά την επέμβαση

Πρέπει να απέχετε από ανύψωση βάρους και έντονη γυμναστική για 4 εβδομάδες. Οδηγίες θα σας δοθούν για το πως θα περιποιείστε την περιοχή με ειδική ενυδατική κρέμα. Η αποκατάσταση του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλου μπορεί να πραγματοποιηθεί μερικούς μήνες αργότερα.

Πιθανές επιπλοκές

 • Συλλογή/Seroma 15%
 • Δημιουργία ρικνωτικής κάψας (10%)
 • Αιμάτωμα (5%)
 • Φλεγμονή (1%)
 • Νέκρωση δέρματος (15%)
 • Ασυμμετρία στήθους (1-5%)

Ενδιαφέροντα Δεδομένα σχετικά με την αποκατάσταση μαστού

Η αποκατάσταση στήθους λόγω μαστεκτομής συχνά περιλαμβάνει μια σειρά επεμβάσεων.

Μπορεί να είναι άμεση και να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα κατά την επέμβαση της μαστεκτομής ή καθυστερημένη σε 2ο χρόνο μετά την επέμβαση της μαστεκτομής.

Είδη επεμβάσεων για την αποκατάσταση μαστού

 • Με ενθέματα (σιλικόνης, διατατήρες/ ένθεμα που περιέχει φυσιολογικό ορό)
 • Με αυτόλογο ιστό (δηλαδή ιστό της ασθενούς από ένα μέρος του σώματος για δημιουργία στήθους)
 • Με συνδυασμό των παραπάνω

Παράγοντες που μας οδηγούν στην επιλογή της κατάλληλης επέμβασης

 • Είδος και διάρκεια αντικαρκινικής θεραπείας (Χημειοθεραπεία, Ακτινοβολία κλπ.)
 • Τύπος μαστεκτομής
 • Επιθυμία ασθενούς και σωματομετρικές αναλογίες
 • Γενική φυσική κατάσταση ασθενούς

Αποκατάσταση σε ένα στάδιο

Πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη μαστεκτομή. Ένα μόνιμο ένθεμα σιλικόνης ή ένας διατατήρας τοποθετείται κάτω από το επίπεδο του μείζωνος θωρακικού μυός.  

Η επέμβαση

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 2 ώρες για την αποκατάσταση του ενός μαστού και περίπου 3-4 ώρες για την αποκατάσταση και των δύο μαστών και γίνεται με γενική αναισθησία. Ο πλαστικός χειρουργός σας θα χρησιμοποιήσει την καταλληλότερη τεχνική και το ιδανικό ένθεμα που έχετε συζητήσει. Μετά την ανάνηψη από την επέμβαση θα έχετε ειδικό αθλητικό στηθόδεσμο για τη στήριξη του στήθους και συνήθως παραμένετε στο νοσοκομείο για 1 ημέρα.

Μετά την επέμβαση

Πρέπει να απέχετε από ανύψωση βάρους και έντονη γυμναστική για 4 εβδομάδες. Οδηγίες θα σας δοθούν για το πως θα περιποιείστε την περιοχή με ειδική ενυδατική κρέμα. Η αποκατάσταση του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλου μπορεί να πραγματοποιηθεί μερικούς μήνες αργότερα.

Πιθανές επιπλοκές

 • Συλλογή/Seroma 15%
 • Δημιουργία ρικνωτικής κάψας (10%)
 • Αιμάτωμα (5%)
 • Φλεγμονή (1%)
 • Ασυμμετρία στήθους (1-5%)
 • ALCL